http://farmakom.ua.index.php?r=1.4

Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту.

Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова, Т.А. Соломенцева. ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України", Харків. Сучасна гастроентерологія №1 (99) *2018. Подробнее

Поговорим об острицах.

По материалам журнала «Современная фармация» № 04/2014. Подробнее

Осторожно: «ПАРАЗИТЫ !!!»

По материалам журнала «Современная фармация» № 03/2014. Подробнее

Современные аспекты комплексной терапии рецидивирующей папилломавирусной инфекции.

Кузьмина И.Ю., Калиновская О.И., Кузьмина О.А., Федорченко В.А. Международный медицинский журнал, 2014 г. - №1. Подробнее

Данные объективных и субъективных методов исследований эффективности диетической добавки Индол-Ф, проведенных на базе кафедры акушерства, гинекологи и перинатологии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького.

Астахов В.М., профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии №2 ДонНМУ, доктор медицинских наук, май 2011. Подробнее

Негормональная терапия пролиферативных процессов грудной железы и эндометрия

Волошина Н.Н, Пащенко С.Н., Щуров Н.Ф., Макарова Ж.Н., Паук А.П. Здоровье женщины №1 (77)/2013. Подробнее

Оптимізація методики лікування пацієнток з ендометріоїдними кістами яєчників.

Гирман Л.І., Козуб М.І., Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України, 2012 р. Подробнее

Современные подходы к терапии гиперплазии эндометрия у женщин в перименопаузальном периоде.

Кузьмина И.Ю. Таврический медико-биологический вестник том №15, №2, ч.1 (58)/2012. Подробнее

Этиопатогенетические подходы к терапии гиперплазии эндометрия.

Кузьмина И.Ю. Международный медицинский журнал. 2012 год - №1. Подробнее

ІНДОЛ-Ф® в якості засобу медичної реабілітації жінок з постгістеректомічним синдромом на фоні хронічної неспецифічної патології гепатобіліарної системи

Удовіка Наталія Олексіївна Кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Луганського державного медичного університету В’ячеслав Миколайович Кладієв Лікар-акушер-гінеколог вищої категорії, завідуючий гінекологічним відділенням Луганської міської клінічної лікарні № 9.